Privacy wet

Een ieder die deelneemt aan de wedstrijden van AutoSportUnieZuid gaat akkoord met het publiceren/omroepen van zijn/haar naam, tbv de georganiseerde autocrosswedstrijd. Mocht U hiertegen bezwaar hebben dan dient U dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Uw persoonsgegevens worden beschermd zoals is vastgelegd in de wet AVG.